Thực hiện quyết liệt các khâu đột phá phát triển kinh tế-xã hội

THỨ NĂM, 21/11/2019 14:05:20

Sáng 21.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng chí khẳng định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, nhưng tình hình KTXH của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách nhà nước tăng; đến nay, 201 trong tổng số 220 xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, các đô thị phát triển...

Khẳng định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt các giải pháp hỗ trợ thành lập, phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt các giải pháp để thúc đẩy KTXH của tỉnh tiếp tục phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, dự báo tình hình phát triển KTXH hội năm 2020 để đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát với thực tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh và các công trình giữ vai trò là động lực thúc đẩy phát triển KTXH ở địa phương. Khắc phục những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Rà soát việc bình xét, công nhận hộ nghèo bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, kiên quyết không để tồn tại hiện tượng “phân bổ hộ nghèo”, trục lợi từ chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu ngân sách. Kịp thời bố trí ngân sách thực hiện các công trình, dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương. Lãnh đạo làm tốt công tác tài chính - ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng-an ninh, chính sách an sinh xã hội của tỉnh...

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, tình hình KTXH của tỉnh năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trong 16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm nông nghiệp giảm nhiều, một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu không đạt kế hoạch như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, số doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế...

HOÀNG BIÊN