Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh

THỨ NĂM, 22/10/2020 18:16:37

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các phần việc bảo đảm cơ sở vật chất, an toàn phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự… 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra bên trong Trung tâm Văn hóa xứ Đông-nơi tổ chức Đại hội
Trưa 22.10, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra cơ sở vật chất nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông.

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông đã cơ bản hoàn tất. Việc trang trí khánh tiết tại hội trường chính và các phòng họp thảo luận tổ, trung tâm báo chí; hệ thống thiết bị kỹ thuật, phương tiện, âm thanh, ánh sáng đều được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các phần việc còn lại, bảo đảm cơ sở vật chất, các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự… góp phần vào thành công của Đại hội.
HOÀNG CÔNG