Tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân phát triển kinh tế-xã hội và phòng chống dịch Covid -19

THỨ NĂM, 02/07/2020 15:59:03

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài để tạo sự chuyển biến rõ nét sau Đại hội Đảng bộ các cấp.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh

Sáng 2.7, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của hai BCĐ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hai BCĐ ở các cấp đạt được trong thời gian qua, nhất là việc vận động toàn dân phòng chống dịch Covid -19; phát huy dân chủ, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu hai BCĐ của tỉnh sớm đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp huyện kiện toàn BCĐ cấp huyện, xã; đồng thời tăng cường tổ chức tập huấn các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phát huy tối đa dân chủ xã hội, huy động sức mạnh, tạo đồng thuận trong nhân dân để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phát triển kinh tế-xã hội và phòng chống dịch Covid -19.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh phải tiếp tục nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính. UBND tỉnh tham mưu, kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. UBND cấp huyện, cấp xã chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động các bộ phận "một cửa" để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết  đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài để tạo sự chuyển biến rõ nét sau Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp kiểm tra, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương hoàn thiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai sớm quy chế mới thay thế Quy chế 08-QC/TU ngày 3.1.2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai tốt Nghị định 149 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp gặp khó khăn vì dịch Covid - 19.

Đối với công tác tôn giáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần nắm chắc diễn biến tình hình tôn giáo, giải quyết kịp thời những vi phạm, nhất là các điểm phức tạp về tôn giáo. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra những vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo. UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp tiếp tục tăng cường tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh". MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong tỉnh, dự kiến vào tháng 11.2020.

HOÀNG BIÊN