Tinh gọn bộ máy cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội

THỨ NĂM, 27/02/2020 14:33:19

​Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 133 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét dự thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30.12.2019 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Trung tâm Văn hóa xứ Đông thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh và quy hoạch chi tiết một số khu dân cư mới tại huyện Gia Lộc.

Theo dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mỗi cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh có từ 2 đến 3 cấp phó. Căn cứ tình hình cụ thể ở từng thời điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định số lượng cấp phó đối với từng cơ quan trong khung số lượng nêu trên và bảo đảm số cấp phó các cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh không quá 15 người. Về các đầu mối trực thuộc, Ủy ban MTTQ tỉnh có không quá 4 ban. Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn mỗi đơn vị có không quá 5 ban. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mỗi đơn vị có không quá 3 ban. Hội Cựu chiến binh tỉnh có không quá 2 ban. Tối thiểu 5 người mới lập 1 ban. Ban có dưới 10 người bố trí trưởng ban và 1 phó trưởng ban; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng ban.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định việc triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30.12.2019 của Ban Bí thư Trung ương nhằm bảo đảm các cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện có tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung quyết định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình bảo đảm nội dung, tiến độ đề ra. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện lấy ý kiến đóng góp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh để xây dựng và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện theo đúng quy định.

Nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về mở rộng diện tích dự án Trung tâm Văn hóa xứ Đông thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh, xây dựng khu công viên thị chính với điểm nhấn là công trình cột cờ, sân nghi thức, cổng Khai Môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần xây dựng khu công viên thành điểm tham quan hấp dẫn người dân và du khách, trong đó quan tâm đến thiết kế cảnh quan, mở rộng không gian cây xanh.

Cơ bản nhất trí với quy hoạch xây dựng khu dân cư tại 2 xã Đồng Quang, Đức Xương và khu dân cư tại xã Yết Kiêu (Gia Lộc), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc quy hoạch, xây dựng các khu dân cư mới phải quan tâm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Cốt san nền, hệ thống giao thông, cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng, công trình công cộng phải bảo đảm theo quy hoạch chung. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần xem xét tính đồng bộ về mọi mặt giữa điểm khu dân cư với khu vực lân cận và quy hoạch vùng khi chấp thuận các dự án...

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, nhất trí nội dung dự thảo Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc và chế độ làm việc của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

HOÀNG BIÊN