Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

THỨ BA, 11/08/2020 09:20:21

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.


Đồng chí Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn chúc mừng, động viên các cán bộ đảm nhiệm chức danh công an xã
Chú trọng chất lượng cán bộ

Quán triệt nghiêm túc chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và các đơn vị theo đúng quy định, phù hợp thực tế công tác, chiến đấu. Đảng bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. So với nhiệm kỳ trước, Công an tỉnh đã giảm 4 phòng, giảm 33 đội công tác thuộc phòng. Công an cấp huyện, cấp xã được tăng cường biên chế để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở. Đến nay, tỷ lệ biên chế cấp phòng đạt 35,2%, cấp huyện 64,8%, tăng 8,7% biên chế so với đầu nhiệm kỳ. 

Các chủ trương đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được tiến hành chủ động, kịp thời, đúng nguyên tắc, đã tạo sự đồng tình, ủng hộ trong nội bộ lực lượng và cả ngoài xã hội. Đảng ủy chỉ đạo làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Quan tâm lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực để đưa vào quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình nên lựa chọn được những đồng chí có năng lực, phẩm chất, đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho cán bộ thử thách, rèn luyện, trưởng thành. Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh luân chuyển, điều động 690 người, trong đó 44 lãnh đạo cấp phòng. Số lượng lãnh đạo các đơn vị cơ bản bảo đảm cơ cấu theo quy định của Bộ Công an.

Xác định cán bộ là gốc của công việc, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Đến nay, gần 70% số cán bộ, đảng viên và 100% lãnh đạo các cấp có trình độ đại học trở lên, tăng 18,6% so với đầu nhiệm kỳ. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết đưa những cán bộ không đáp ứng yêu cầu ra khỏi lực lượng. Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh giải quyết cho 79 trường hợp thôi phục vụ trước hạn theo quy định. Các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên và phòng ngừa sai phạm. Hằng năm, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ có sai phạm bị xử lý đều dưới 1%, đặc biệt các năm cuối nhiệm kỳ dưới 0,5% so với biên chế.

Giữ vững bình yên từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Luật Công an nhân dân năm 2018 và chỉ đạo của Đảng bộ Công an Trung ương, Công an tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Xác định triển khai chủ trương trên sẽ tác động đến đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra lộ trình thực hiện phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết và tính khả thi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần nhận thức, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, sẵn sàng, chủ động nhận nhiệm vụ được giao. Sau 3 giai đoạn thực hiện, đến ngày 21.2.2020, Công an tỉnh hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy theo đúng chỉ đạo, lộ trình đề ra. Toàn tỉnh hiện có 565 cán bộ Công an chính quy tại 188/188 xã, thị trấn.

Lực lượng công an chính quy ở các xã, thị trấn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, dần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác bảo đảm ANTT, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu, xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch giải quyết các chuyên đề phức tạp về ANTT ở địa phương. Nhiều đơn vị trực tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản. Hàng trăm vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng được kịp thời trấn áp, giải quyết. Các tố giác, tin báo tội phạm và yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân liên quan đến các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân chuyển biến rõ nét. Những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về ANTT được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng gìn giữ bình yên cuộc sống người dân, không để hình thành, phát sinh những "điểm nóng" ở nông thôn. Đặc biệt, trong phòng chống dịch Covid-19, lực lượng công an các xã, thị trấn "rà từng ngõ, gõ từng nhà" xác định, vận động những người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 tuân thủ cách ly góp phần quan trọng kiểm soát tốt dịch bệnh trong tỉnh.

Những cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy Công an tỉnh cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã góp phần nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng. Đây là những tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Hải Dương ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
         HOÀNG BIÊN