Tinh gọn bộ máy ở Nam Sách

THỨ NĂM, 18/06/2020 05:03:57

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế của huyện Nam Sách đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.


Các đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở Nam Sách đều tái cử cấp ủy với số phiếu bầu tập trung. Trong ảnh: Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lâm nhiệm kỳ 2020-2025

An Lâm là xã đầu tiên của huyện Nam Sách thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình này đã thể hiện hiệu quả rõ nét. Vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng cũng như trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu được thể hiện rõ, tạo thống nhất cao giữa lãnh đạo và điều hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị kịp thời, tập trung. Đồng chí Khúc Văn Hướng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm cho biết: "Nhiều việc khó được Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công. Điển hình như việc sắp xếp, sáp nhập các thôn trong xã. An Lâm hiện có 6 thôn, giảm 4 thôn so với trước đây. Bản thân tôi từ khi được giao trọng trách cũng phải chủ động, trách nhiệm và thận trọng với công việc hơn, không để nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm". 

Cùng với xã An Lâm, đến nay huyện Nam Sách đã có 7 xã khác thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Thực tế cho thấy ở những địa phương thực hiện thí điểm mô hình đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động. Hầu hết các địa phương này đều có kinh tế - xã hội phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Qua các Đại hội Đảng bộ cơ sở, các đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã thuộc diện tái cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu tập trung. 

Huyện Nam Sách cũng đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ. Đặc biệt, trước đây Nam Sách là địa phương thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư đạt kết quả thấp. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện đã bố trí sắp xếp bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư đạt trên 90%; sắp xếp, sáp nhập giảm 9 thôn so với trước. Toàn huyện hiện có 331 cán bộ, công chức xã, thị trấn, giảm 16,2% so với biên chế giao. Việc tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách cũng bảo đảm yêu cầu đề ra. Toàn huyện có 578 người hoạt động không chuyên trách (giảm 46,5%) so với trước khi thực hiện đề án.

Ngoài đổi mới, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị, Nam Sách cũng là một trong những địa phương đi đầu sáp nhập các đơn vị sự nghiệp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng đề án và thực hiện xong việc sáp nhập 2 trường mầm non thuộc thị trấn Nam Sách thành 1 trường; sáp nhập trường tiểu học với trường THCS ở 5 xã, bảo đảm giảm 10% số trường, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Trước đó, huyện cũng đã hoàn thành sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật - tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND huyện; sáp nhập Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và Trung tâm Y tế huyện thành Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện. Các đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập đều hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.

Những kết quả trên đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện Nam Sách trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Thời gian tới, Huyện ủy Nam Sách xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới. Nam Sách phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thực hiện bố trí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

HOÀNG BIÊN