Tỉnh ủy giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

THỨ NĂM, 20/02/2020 18:45:57

Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Nam Sách đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở.


Đoàn giám sát số 4 của Tỉnh ủy công bố quyết định giám sát tại Thị ủy Kinh Môn
Chiều 20.2, đoàn giám sát số 4 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công bố quyết định, kế hoạch giám sát tại Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Nam Sách về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Nam Sách đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các địa phương đã tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, tình hình cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Thị ủy Kinh Môn chọn Đảng bộ phường Hiệp An, Huyện ủy Nam Sách chọn Đảng bộ xã Thái Tân để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Đoàn giám sát đề nghị Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Nam Sách cập nhật tình hình công tác chuẩn bị, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch, tổng hợp báo cáo. Đoàn sẽ trực tiếp giám sát công tác chuẩn bị của các địa phương.

Trước đó, ngày 10.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định về việc thành lập 4 đoàn giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Việt Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng các đoàn giám sát. Các đoàn tiến hành giám sát Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
THU MINH