Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

CHỦ NHẬT, 09/08/2020 10:46:03

Hội nghị đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh 

Sáng 9.8, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và rà soát, bổ sung quy hoạch một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị.

Dự hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển quán triệt kỹ các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn cán bộ và tiêu chuẩn chức danh được giới thiệu nhân sự lần này. Căn cứ vào quy hoạch và vị trí công tác, tỉnh hiện có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đủ điều kiện để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất, đề xuất 2 đồng chí trên để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đây là những nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, công tâm, khách quan đánh giá, giới thiệu nhân sự bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tiếp đó, các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thảo luận, giới thiệu và biểu quyết giới thiệu 2 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu, biểu quyết bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 - 2026.

Các đồng chí được giới thiệu đều có số phiếu tập trung cao. 

LINH AN - THÀNH CHUNG