Tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở với chất lượng cao hơn

THỨ SÁU, 03/07/2020 19:09:13

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các ban xây dựng Đảng tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi giao ban quý II của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng

Chiều 3.7, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc giao ban quý II.2020 của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc giao ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, đánh giá cao kết quả các ban xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị đạt được  thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan rà soát các nội dung trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy năm 2020 để chủ động chuẩn bị, đăng ký báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo thực hiện theo đúng tiến độ. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở với chất lượng cao hơn; đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết ngay sau đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cấp huyện, các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp rà soát thật tốt công tác chuẩn bị đại hội, tránh sai sót; chú trọng nâng cao chất lượng các báo cáo, tham luận. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cấp ủy cấp huyện chỉ đạo cấp ủy cấp xã kiện toàn ngay các chức danh chính quyền sau đại hội; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục sắp xếp một bước cán bộ trước đại hội gắn với đề án nhân sự của đại hội. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những việc liên quan đến nhân sự đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tập trung hoàn thành các nội dung, văn kiện. MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân để xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển của tỉnh. Các ban xây dựng Đảng tiếp tục hoàn thành cơ cấu lại tổ chức, giảm số lượng phó trưởng phòng theo quy định; đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt ngày kỷ niệm ngành; việc tổ chức hoạt động, thực hiện chương trình công tác bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

HOÀNG BIÊN