Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V trong tháng 8

THỨ TƯ, 03/06/2020 07:55:25

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững” sẽ được tổ chức vào ngày 19.8 tới.

Dự kiến đại hội mời khoảng 400 đại biểu. Ngoài đại biểu khách mời, các đại biểu chính thức gồm đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trước và trong dịp diễn ra đại hội sẽ tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Hải Dương và các phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2015-2020 cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng...

Đại hội sẽ đánh giá kết quả giai đoạn 2015-2020; đề ra nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua.

PV