Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương có Phó Chánh án mới

CHỦ NHẬT, 05/04/2020 09:10:11

Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Đăng Huy giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Hải Dương.​Tân Phó Chánh án TAND tỉnh Bùi Đăng Huy
Tân Phó Chánh án TAND tỉnh sinh năm 1967, là Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Hành chính, TAND tỉnh. Nhiệm kỳ Phó Chánh án TAND tỉnh Hải Dương của ông Bùi Đăng Huy là 5 năm kể từ ngày 1.4.2020.

Thực hiện chỉ đạo của TAND Tối cao, Chánh án TAND tỉnh đã trao quyết định và phân công nhiệm vụ công tác đối với ông Bùi Đăng Huy theo quy định.

Hiện nay, TAND tỉnh Hải Dương có 1 chánh án và 2 phó chánh án.


Theo Pháp luật Việt Nam