Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

THỨ TƯ, 07/07/2021 08:47:45

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng.