Tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

THỨ NĂM, 05/12/2019 15:31:30

Ngày 4.12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổng kết, đánh giá kết quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2019

Đây là đơn vị chủ trì tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện diễn tập KVPT.

Trong quá trình thực hành diễn tập, khung tập đã đánh giá sát, đúng tình hình, kịp thời điều chỉnh quyết tâm bổ sung nhiệm vụ, hiệp đồng tác chiến cho các địa phương, đơn vị. Các nội dung thực hành xử lý tình huống trong tác chiến phòng thủ, chỉ huy và cơ quan quân sự thực hiện đúng thứ tự các bước; thực hiện tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, tổ chức cơ động lực lượng, phối hợp chiến đấu.

Phần thực binh xử trí tình huống A2 xử lý các đối tượng quá khích, chống người thi hành công vụ, đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, khắc phục hậu quả, giải quyết sự cố môi trường và thực binh đánh địch đổ bộ đường không diễn ra sát với tình huống có thể diễn ra trong thực tiễn, đúng yêu cầu chiến thuật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành, thực hành diễn tập để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập trong những năm tiếp theo. 

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh diễn ra từ ngày 28 - 30.11, qua 3 giai đoạn và 6 vấn đề huấn luyện và 14 nội dung gồm 7 hội nghị vận hành cơ chế, 4 nội dung thực hành, thực binh và 3 nội dung thực hiện qua hình ảnh diễn ra tại 4 địa điểm khác nhau với nhiều thành phần, lực lượng tham gia.     

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương khen thưởng 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

QUANG THÚY