TP Hải Dương - Đô thị loại I. Bài cuối: Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng

THỨ SÁU, 25/10/2019 08:18:12

TP Hải Dương đạt đô thị loại I là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố.

>> Bài 1: Kinh tế phát triển nhanh
>> Bài 2: Mở rộng không gian đô thị
>> Bài 3: Xây dựng TP Hải Dương xanh-sạch-đẹp
>> Bài 4: Hình thành nếp sống văn minh đô thị
>> Bài 5: Lĩnh vực văn hóa, xã hội khởi sắc

Lãnh đạo Thành ủy Hải Dương giao ban với bí thư chi bộ thôn, khu dân cư để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở
Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công là việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Đi vào trọng tâm, trọng điểm

Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết về nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I trước năm 2020. Thực hiện nghị quyết này, với quyết tâm cao, Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục đặt mục tiêu và đề ra các giải pháp cụ thể tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I.

Thành ủy Hải Dương đã ban hành chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thành các kế hoạch, đề án trọng tâm, công trình trọng điểm. Trong đó có 4 đề án liên quan trực tiếp đến việc phát triển đô thị: "Nâng cấp TPHải Dương trở thành đô thị loại I";  "Xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020"; "Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới chợ trên địa bàn TP Hải Dương giai đoạn 2016-2020".

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức, hành động và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. 

Từ nghị quyết trúng và đúng của cấp trên, các cấp ủy cơ sở, nhất là cấp ủy các phường, xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết và các đề án thành phố đặt ra.

Nhiều phường, xã đã cụ thể hóa việc cần làm và triển khai bằng nhiều giải pháp sáng tạo. Tại phường Nguyễn Trãi, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch hành động, thành lập ban chỉ đạo và phân công từng cán bộ phụ trách các đầu việc, phụ trách khu dân cư thực hiện đề án "Nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I".

Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng chức năng của phường và các khu dân cư chấn chỉnh trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

Các chi bộ khu dân cư vào cuộc vận động nhân dân hiến đất để sửa, mở rộng các tuyến đường. Lực lượng chức năng của phường thường xuyên ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặt biển quảng cáo sai quy định.

Đảng ủy phường chỉ đạo công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại lãnh đạo phường, công an tại các nhà văn hóa để người dân thông báo khi có các vụ việc liên quan đến các vấn đề của phường...                       

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát
     
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị loại I, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương, các tổ chức cơ sở đảng coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Thành ủy đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện công trình trọng điểm.

Qua đó, đánh giá, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Năm 2018, Thành ủy kiểm tra việc triển khai đề án "Xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020" và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện đề án đối với một số cấp ủy trực thuộc và các phòng, ban, đơn vị của thành phố.

Từ các cuộc kiểm tra, giám sát, những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ từ trên đến cơ sở, tiến độ các công trình, đề án được đẩy nhanh. Thành phố đã khai thác hiệu quả các nguồn thu, huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Việc huy động vốn BT, BOT, BTO, nguồn vốn FDI, vốn vay ODA, liên kết liên doanh... để xây dựng kết cấu hạ tầng đã giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc trong đô thị.

Ở từng xã, phường, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tổ chức đảng, việc điều chỉnh quy hoạch phường, xã; mở rộng không gian, địa giới hành chính; chỉnh trang đô thị... được thực hiện hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cao. Việc nêu gương được thực hiện theo phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; nói đi đôi với làm.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng...

Thành ủy giao các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm, bức xúc ở từng đơn vị, địa phương để tập trung giải quyết, nhất là các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng...

Năm 2018 qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhiều vấn đề tồn đọng, như hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án vướng mắc kéo dài: khu Đông Ngô Quyền giai đoạn 2, đường gom quốc lộ 5 ở phường Tứ Minh; thành phố và các xã, phường ra quân hơn 3.000 đợt chấn chỉnh trật tự đô thị; xây dựng các mô hình điểm tuyến phố không rác, tuyến phố văn minh ở các phường Trần Hưng Đạo, Hải Tân, Tân Bình, Trần Phú, Nguyễn Trãi... Trong xây dựng đô thị văn minh, từ năm 2016-2018, thành phố đã đầu tư 134 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí 630 tỷ đồng... 
NGỌC HÙNG