TP Hải Dương: 1.227 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

THỨ NĂM, 06/12/2018 20:08:31

Thành ủy Hải Dương vừa trao 208 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố.

Các đảng viên của Đảng bộ phường Thanh Bình nhận Huy hiệu Đảng
Trong đó có 5 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên 55 năm tuổi Đảng… Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tập trung chủ yếu ở các phường Quang Trung, Ngọc Châu, Hải Tân, Thanh Bình và Bình Hàn. Đây đều là những đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy Hải Dương đã trao 1.227 Huy hiệu Đảng, trong đó có 39 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
LA