TP Hải Dương: 16 thanh niên tình nguyện nhập ngũ

THỨ NĂM, 26/11/2020 09:15:12

Theo Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương, qua khám sơ tuyển tại các xã, phường trên địa bàn, thành phố có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.


Kiểm tra huyết áp cho nam thanh niên khám sơ tuyển tại xã Quyết Thắng

Trong đó, 1 thanh niên ở phường Hải Tân dù chưa đủ tuổi nhưng cũng tình nguyện tham gia. Kết quả khám sơ tuyển có 14 thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt sức khỏe và đủ điều kiện khám cấp thành phố.

Đến ngày 24.11, các phường, xã của TP Hải Dương đã hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Toàn thành phố có 718 thanh niên trong tổng số 854 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển cấp thành phố, đạt 84%. Từ ngày 14 - 25.12, TP Hải Dương sẽ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

PV