TP Hải Dương ấn định 7 đơn vị bầu cử

THỨ TƯ, 03/03/2021 20:15:06

Ủy ban Bầu cử TP Hải Dương đã ấn định 7 đơn vị bầu cử (ĐVBC) đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ĐVBC số 1 gồm cử tri phường Ái Quốc và các xã: Quyết Thắng, Tiền Tiến, An Thượng. ĐVBC số 2 gồm các phường Nam Đồng, Nhị Châu, Ngọc Châu, Trần Hưng Đạo. ĐVBC số 3 gồm các phường Hải Tân, Tân Hưng, Lê Thanh Nghị và xã Ngọc Sơn. ĐVBC số 4 gồm các phường Thạch Khôi, Tứ Minh và các xã Gia Xuyên, Liên Hồng. ĐVBC số 5 gồm các phường Bình Hàn, Cẩm Thượng, Việt Hòa. ĐVBC số 6 gồm các phường Trần Phú, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Nguyễn Trãi. ĐVBC số 7 gồm các phường Tân Bình, Thanh Bình. Mỗi đơn vị bầu 5 đại biểu.

HĐND thành phố khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 35 đại biểu. Số người giới thiệu ứng cử là 65, bao gồm 25 nữ, 18 người dưới 40 tuổi, 8 người ngoài Đảng và 16 người tái cử.
PV