TP Hải Dương khẩn trương hoàn tất chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

THỨ BẢY, 30/05/2020 07:01:29

Là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở điểm của tỉnh, Đảng bộ TP Hải Dương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc bảo đảm tổ chức thành công đại hội.


Nhiều tuyến đường, nút giao thông tại TP Hải Dương đã tràn ngập không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đang chỉ đạo các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch từ ngày 5-7.6. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở điểm của tỉnh.

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường, nút giao thông tại TP Hải Dương đã tràn ngập không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Để tuyên truyền sự kiện quan trọng của thành phố và của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - thông tin TP Hải Dương tổ chức treo khoảng 100 băng rôn, gần 2.000 hồng kỳ và thay 1.000 m2 pa nô tuyên truyền tại các tuyến phố chính, cụm do đơn vị quản lý và tuyên truyền trên hệ thống màn hình LED. Ông Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc trung tâm cho biết: “Đơn vị đang tiếp tục hoàn thành lắp đặt, trang trí các cụm bảng, biển tuyên truyền đại hội tại 8 đảo giao thông, nút giao cửa ngõ, quảng trường tại thành phố. Chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phường, xã của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, thể thao chào mừng”. Trong dịp này, TP Hải Dương cũng phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương tuyên truyền về đại hội; quảng bá rộng rãi hình ảnh của thành phố đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Thành ủy Hải Dương đã hoàn thành thực hiện quy trình 5 bước về nhân sự đại hội. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, đề án nhân sự trình đại hội lần này bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, chất lượng, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và các chức danh chủ chốt. Để phát huy dân chủ trong Đảng, Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương sẽ thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


Ngày 22.5, TP Hải Dương đã hoàn thành thực hiện các bước quy trình nhân sự đại hội

Do chủ động triển khai thực hiện và chuẩn bị chu đáo, đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy cũng hoàn thiện các các văn kiện trình đại hội và hoàn thành in ấn chuyển đến các đại biểu. Để nâng cao chất lượng các văn kiện, nhất là Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã 6 lần xin ý kiến các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; 1 lần xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; 1 lần lấy ý kiến của các cấp ủy cơ sở và chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy còn mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia các bộ, ngành, các viện nghiên cứu ở Trung ương để tổ chức hội thảo về dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh.  

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cũng được Thành ủy Hải Dương chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất lựa chọn và chỉ đạo các bộ phận phục vụ ký hợp đồng sử dụng hội trường Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh là địa điểm tổ chức. Thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh sửa chữa một số hạng mục, bảo đảm điều kiện cần thiết tổ chức tốt đại hội. Công tác trang trí khánh tiết đang khẩn trương được thực hiện, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 31.5. Công tác hậu cần, phục vụ đại hội cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Việc xây dựng cơ cấu, số lượng các tổ chức điều hành, giúp việc đại hội cũng đã chuẩn bị xong.

Theo kế hoạch, ngày 31.5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình đại hội. Sau khi tổng duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với các thành viên đoàn công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện những phần việc phát sinh.

HẠO NHIÊN