TP Hải Dương xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

THỨ TƯ, 08/04/2020 14:36:37

Là “trái tim” của cả tỉnh, TP Hải Dương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ xứng tầm yêu cầu nhiệm vụ mới.


Cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) đều là cán bộ luân chuyển. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND phường Tân Bình (người cầm loa) tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng chống dịch Covid-19
Hỗ trợ cán bộ trưởng thành từ cơ sở

Cuối năm 2015, tại cuộc làm việc với Thành ủy Hải Dương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẳng thắn nêu một số hạn chế trong công tác cán bộ của địa phương như chất lượng, trình độ cán bộ chưa tương xứng với tầm phát triển, chưa bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ… Tiếp thu ý kiến và quyết tâm khắc phục hạn chế, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất lộ trình sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị toàn thành phố, nỗ lực nâng tầm công tác cán bộ đáp ứng bước phát triển mới.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ ở các khâu. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ qua việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định hiện hành. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình. Nổi bật là công tác điều động, luân chuyển để bồi dưỡng, đào tạo thực tế cho cán bộ trẻ. Phạm vi luân chuyển được thực hiện giữa khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền, giữa các phòng, ban, đơn vị với nhau; luân chuyển từ thành phố về các phường, xã và ngược lại; luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã điều động, luân chuyển 17 cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố làm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; luân chuyển ngang 4 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường; thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tại các phường Nam Đồng, Cẩm Thượng. Qua luân chuyển, nhiều cán bộ trẻ đã trưởng thành nhanh, đóng góp nhiệt huyết, sáng tạo, thay đổi phương thức lãnh đạo, tạo sự phát triển tích cực cho địa phương. Đặc biệt, thành phố đã dành sự quan tâm, hỗ trợ tối đa cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Trong cả nhiệm kỳ, thành phố đã cử 26 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 567 đồng chí học trung cấp chính trị; 7 đồng chí học thạc sĩ, 160 đồng chí học lớp chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 387 bí thư, cấp ủy viên; bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 2.875 quần chúng và 2.168 đảng viên mới.

Cùng với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nghiêm túc thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành ủy chỉ đạo tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý, phát triển nhân lực. Trong 5 năm, thành phố giảm 457 chỉ tiêu biên chế; dự kiến đến hết năm 2020 tinh giản được 700 trong tổng số 1.933 cán bộ không chuyên trách của các phường, xã, thôn, khu dân cư.

Tăng lựa chọn cán bộ qua thi tuyển

Nhiệm kỳ mới, để đạt mục tiêu xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn trước năm 2030, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra mục tiêu đổi mới và thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, thành phố tiếp tục thí điểm sáp nhập một số cơ quan có chức năng tương đồng và rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, chính sách cán bộ. Sắp xếp lại tổ chức, biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, thực hiện ít nhất 20% số xã, phường có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ngay sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Thực hiện nhất quán chủ trương 1 trong 3 chức danh của Thường trực cấp ủy phường, xã không phải là người địa phương; cán bộ giữ các chức danh chủ chốt của các phường, xã không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, thành phố dự kiến giới thiệu 45- 47 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới, trong đó giới thiệu 11 đồng chí nữ, 7 đồng chí dưới 40 tuổi. Cơ cấu dự kiến thuộc các khối bảo đảm quy định. Thành ủy cũng đã phê duyệt công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Cơ cấu nhân sự dự kiến tham gia các cấp ủy khóa mới được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong nhiệm kỳ qua, trọng tâm là từ năm 2017 đến nay.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Việt Dũng, thành phố sẽ xây dựng cơ chế đánh giá và đổi mới công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ kế cận bảo đảm cơ cấu về độ tuổi, trình độ, năng lực cho giai đoạn tiếp theo. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu Thành ủy đổi mới công tác cán bộ theo hướng tăng lựa chọn qua thi tuyển và qua đề án nhân sự trong quy hoạch; xem xét cơ chế từ chức, không bổ nhiệm lại khi không hoàn thành nhiệm vụ theo cam kết. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Coi trọng kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ.
 PV