Triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện

CHỦ NHẬT, 17/05/2020 14:06:42

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phải hoàn thiện đề án và hồ sơ nhân sự bắt đầu từ ngày 25.5, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.7.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 17.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Rà soát, chuẩn hóa các quy định, quy trình, mốc thời gian để bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác nhân sự đại hội phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, đáp ứng yêu cầu. Cần làm tốt, nâng cao chất lượng khâu đánh giá cán bộ, kiên quyết không giới thiệu vào cấp ủy những người không hoàn thành nhiệm vụ, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các Đảng bộ cấp huyện phối hợp với các đồng chí Bí thư, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cần tập trung thực hiện tốt các nội dung theo quy định, lưu ý bảo đảm số lượng, cơ cấu cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Phương án nhân sự Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phải cụ thể, rõ ràng, thực hiện theo đúng cơ cấu, quy định…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng khẩn trương triển khai thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra; kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phải hoàn thiện đề án và hồ sơ nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp và thẩm định) bắt đầu từ ngày 25.5, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.7. Sau khi thẩm định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án nhân sự và ban hành nghị quyết giới thiệu nhân sự bắt đầu từ ngày 28.5, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.8.2020.

HOÀNG BIÊN