Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh: Giảm 11 phòng sau hợp nhất

THỨ NĂM, 26/03/2020 20:37:35

Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh có 8 phòng, giảm 11 phòng sau hợp nhất.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện có 8 phòng gồm: Tổ chức - Hành chính; Y tế, phục hồi chức năng; Quản lý đối tượng; Dạy văn hóa; Dạy nghề - Lao động sản xuất; Công tác xã hội; Chăm sóc khẩn cấp, dài hạn và Nuôi dưỡng. So với trước khi hợp nhất, trung tâm giảm 11 phòng.

Theo Giám đốc trung tâm Đào Thu Hiền, tuy số phòng giảm nhưng mọi hoạt động vẫn được bảo đảm. Do trung tâm có 2 cơ sở ở TP Chí Linh và TP Hải Dương nên một số đồng chí nguyên trưởng phòng trước đây chuyển xuống làm phó trưởng phòng, phân công phụ trách công tác ở địa bàn thuộc diện quản lý.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được hợp nhất từ Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương để tinh gọn tổ chức bộ máy. Hiện đơn vị có hơn 200 cán bộ, nhân viên, thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề cho gần 600 trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già cô đơn, người tâm thần...
PV