Trung tướng Nguyễn Quang Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025

THỨ NĂM, 06/08/2020 15:11:50

Chiều 6.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc.

>> Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX


Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Trước đó, đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 18 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu. Trung tướng Nguyễn Quang Cường được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Bùi Công Chức được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.


Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3 phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định các văn kiện được thông qua tại đại hội là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Thành công của đại hội, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tinh thần đoàn kết thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của 264 đảng viên tiêu biểu dự đại hội; qua đó, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu 3 yêu cầu, sau đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các văn kiện đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu về kết quả đại hội. Khẩn trương bổ sung, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN THANH - ĐỨC VIỆT