Tứ Kỳ có Bí thư Huyện ủy mới

THỨ SÁU, 07/08/2020 16:19:37

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ giữ chức Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ khoá XXIV nhiệm kỳ 2015- 2020.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm giữ chức Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ

Ngày 7.8, Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. 

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ giữ chức Bí thư Huyện uỷ Tứ Kỳ khoá XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 thay đồng chí Cao Ngọc Quang trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng đánh giá cao kết quả, quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm; đồng thời đề nghị đồng chí tân Bí thư Huyện ủy tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để cùng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm nêu cao tinh thần quyết tâm, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên hành động với trách nhiệm cao vì sự phát triển của địa phương...

Đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ hứa sẽ nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm sinh năm 1971, quê ở xã Bình Lãng (Tứ Kỳ), tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, có bằng thạc sĩ nông nghiệp. Đồng chí giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ từ tháng 10.2014. Trước đó, đồng chí là Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện.

THẢO NGUYỄN