Tứ Kỳ khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện từ ngày 7-13.12

THỨ TƯ, 21/10/2020 18:45:01

Thời gian khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ từ ngày 2-22.11, khám tuyển cấp huyện từ ngày 7-13.12. Tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân từ ngày 1- 5.2.2021.

Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu cán bộ tích cực xuống cơ sở, gặp gỡ những người trong độ tuổi nhập ngũ và gia đình, nắm chắc tình hình trước khi chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm quy định. Đây là nội dung được triển khai tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào sáng 21.10.

Năm 2020, Tứ Kỳ đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân.

Dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tứ Kỳ khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020. 

              PV