Từng địa phương cụ thể hóa phương hướng, tầm nhìn Đại hội đề ra

THỨ BA, 26/01/2021 19:35:28

Mỗi địa phương cần phải đánh giá được thực trạng của mình, lồng ghép vào các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương mình để ban hành các kế hoạch cụ thể.

Tung dia phuong cu the hoa phuong huong, tam nhin Dai hoi XIII de ra hinh anh 1
Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh (Nguồn: quochoi.vn)
Sau khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bên lề Đại hội, các đại biểu cho rằng, Báo cáo đã thể hiện sự gắn bó, kết tinh giữa quan điểm, trí tuệ của Đảng và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Từ đó, các đảng bộ, cấp ủy, địa phương cần quán triệt, tuyên truyền, có giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa, chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.
 
Sự kết tinh trí tuệ của Đảng và các tầng lớp nhân dân

Là đại biểu lần đầu tiên tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh cảm nhận đây là một kỳ Đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu và đã kết tinh được quan điểm của các tầng lớp nhân dân.

"Văn kiện trình Đại hội thể hiện sự gắn bó giữa quan điểm của Đảng và các quan điểm của các tầng lớp nhân dân, tạo ra một văn kiện rất có giá trị. Đặc biệt là Báo cáo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã kết tinh trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, cùng với sự tham gia góp ý của các cấp ủy Đảng, các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học; tạo ra các điểm nhấn, thể hiện được niềm tin, khát vọng của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Bí thư Thành ủy Chí Linh mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên sau khi dự đại hội về sẽ triển khai ngay việc tuyên truyền sâu rộng cho các cấp ủy, chính quyền, tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể.

Theo Bí thư Thành ủy Chí Linh, báo cáo đã nêu lên những nhận định rất đúng, rất trúng, khẳng định rằng vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay. Điều đó hoàn toàn có cơ sở và được kết tinh từ thực tiễn.

Với trách nhiệm vừa là đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, vừa là người đứng đầu cấp ủy địa phương, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng cho biết, bản thân mình vừa được lắng nghe, vừa có trách nhiệm tiếp tục đóng góp thêm; đặc biệt đóng góp thêm vào nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, tầm nhìn, khát vọng đến năm 2045 của đất nước.

"Chúng ta phải đưa ra giải pháp cụ thể, đặc biệt là những giải pháp về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế. Văn kiện nêu rất cụ thể những giải pháp xây dựng Đảng, trong đó cùng với xây dựng Đảng, chúng ta phải kiểm soát tốt quyền lực; nhận định cho đúng, đánh giá về thực tiễn, bối cảnh trong nước và quốc tế để đưa ra được những giải pháp, phương hướng, kể cả về dài hạn, trung hạn và trước mắt", Bí thư Thành ủy Chí Linh nêu ý kiến.

Từng địa phương cụ thể hóa phương hướng, tầm nhìn, khát vọng

Đối với các địa phương, theo đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ, tầm nhìn, khát vọng của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua Văn kiện, mỗi địa phương cần phải đánh giá được thực trạng của mình, lồng ghép vào các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương mình để ban hành các kế hoạch cụ thể; đánh giá, so sánh địa phương mình đã làm được những gì, đang đứng ở đâu để có những giải pháp phù hợp với địa phương mình. "Đặc biệt, cần quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ; trong đó phải nâng cao và đề cao được trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên", đồng chí Hoàng Quốc Thưởng cho biết.

Là người đứng đầu cấp ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh cho biết ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã có kế hoạch để triển khai tới 62 chi bộ, đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ thành phố.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, toàn bộ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức xem trực tiếp phiên khai mạc Đại hội.

"Ngay sau khi kết thúc Đại hội XIII lần này, Ban Thường vụ đã chủ động chuẩn bị, sẽ triển khai ngay và xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể, chọn những việc địa phương có thể làm được ngay, đặc biệt là tuyên truyền những chủ trương, quan điểm, những nhiệm vụ mới, trọng tâm mới để đưa vào triển khai được ngay", Bí thư Thành ủy Chí Linh nhấn mạnh.
Theo TTXVN