Tuyên truyền trực quan dịp Quốc khánh 2.9

THỨ SÁU, 28/08/2020 07:05:12

Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9 năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực quan.

Các đơn vị treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở từ ngày 30.8. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tuyên truyền bằng xe lưu động ở 12 huyện, thị xã, thành phố. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao; Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở, khu trung tâm, các tuyến phố chính, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc tại nơi trang trọng.

Theo kế hoạch, TP Hải Dương sẽ treo 600 hồng kỳ, 30 băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Ninh Giang quyết định dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.


Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm

Huyện dừng tổ chức trưng bày sách, báo, tư liệu chuyên đề; các chương trình múa hát dân gian, thể dục thể thao... Thay vào đó, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; kết quả phát triển kinh tế-xã hội của huyện; cập nhật thường xuyên thông tin về phòng chống dịch Covid-19. Ninh Giang cũng tuyên truyền trực quan như treo pa nô, khẩu hiệu ở khu vực trung tâm, trụ sở Huyện ủy, UBND và các cơ quan của huyện, trên các trục đường chính; hướng dẫn người dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 16.8 đến hết ngày 3.9.


Nhiều gia đình ở khu phố Ninh Thái, thị trấn Ninh Giang treo cờ Tổ quốc 

PV