Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

THỨ SÁU, 04/12/2020 11:24:41

Sáng 4.12, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận tại hội trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chủ trì buổi thảo luận tại hội trường
Hội nghị thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhiều đại biểu kiến nghị tỉnh cần ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, dự án có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KTXH).

Các đại biểu đề nghị tỉnh cần quan tâm, tạo cơ chế đặc thù cho các huyện khó khăn. Đồng chí Trịnh Văn Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà đề nghị tăng cường phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân sách, giao thông, xây dựng, nông nghiệp. Tăng cường phân cấp nguồn thu cho ngân sách các cấp để địa phương chủ động đầu tư hạ tầng cơ sở. Ngoài định mức cơ bản thì cần có những chế độ đặc thù cụ thể cho từng địa phương nhằm thúc đẩy phát triển KTXH đồng đều giữa nông thôn và thành thị, giữa các huyện còn nghèo với các địa phương phát triển. Khi ban hành chính sách cũng cần có nguồn lực cụ thể để bảo đảm thực thi trong thực tế, tránh việc nợ nguồn lực thực hiện chính sách.

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện đề nghị cần rà soát tác động tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách, xác lập vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo. Việc tỉnh dự kiến tạm giữ lại 100% tăng thu tiền sử dụng đất ở các cấp ngân sách sẽ giảm động lực cho các địa phương, gây khó khăn cho triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành đề nghị cần rà soát, ưu tiên các công trình có vai trò thúc đẩy phát triển KTXH để bố trí đầu tư xây dựng. Nguyên tắc phân bổ ngân sách quy định tối đa không quá 15% cho các huyện nếu không có cơ chế đặc thù cũng chưa thực sự hợp lý, đề nghị nên phân bổ tối thiểu là 15%. Tỉnh cũng cần quan tâm, xem xét cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác tài nguyên, tránh khai thác lậu, gây phức tạp và thất thoát ngân sách lớn. Việc xây dựng các khu dân cư, đô thị nên để huyện làm chủ đầu tư để tạo nguồn thu cho tỉnh, huyện.

Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết nhiều tỉnh đã thành lập Quỹ phát triển và hoạt động hiệu quả. Do đó, tỉnh nên thành lập quỹ ở cấp tỉnh và điều hành chung ở các địa phương, tránh ứ đọng nguồn vốn. Đối với tỷ lệ điều tiết các khoản thu từ nguồn sử dụng đất, đến hết năm 2021 Sở Tài chính sẽ tham mưu tỉnh điều chỉnh phù hợp. Đối với chủ trương tạm giữ lại 100% tăng thu tiền sử dụng đất ở các cấp ngân sách được giao, Phó Giám đốc Sở Tài chính đồng tình kiến nghị tỉnh cần xem xét, nên tạm giữ lại ở mức 50%.

Làm rõ thêm những vấn đề liên quan kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Kiêm cho biết đã nghiêm túc trong triển khai sử dụng vốn đầu tư công, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đã được khắc phục. Về một số ý kiến cho rằng còn mất cân đối trong phân bổ vốn, Giám đốc Sở Kế hoạc và Đầu tư lý giải, việc bố trí thực hiện theo Luật Đầu tư công, theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo ngành, lĩnh vực và so với giai đoạn trước đã bố trí cao hơn. Trong giai đoạn tới, các công trình mới sẽ tập trung vào các công trình trọng điểm, giao thông kết nối vùng, huyện, tỉnh. Việc bố trí phải theo nguyên tắc, nếu công trình nào hoàn thành trong giai đoạn phải cơ bản đủ vốn, còn chuyển tiếp thì bố trí một phần, nhưng vốn bố trí sang giai đoạn sau không được quá 25%, khắc phục tình trạng chuyển tiếp vốn quá lớn. Trong những năm tới, yêu cầu phát triển của 9 huyện còn lại ngoài các địa phương hưởng cơ chế đặc thù cũng rất lớn và đề xuất bố trí 15% đã tăng 5% so với giai đoạn trước. Không phải là bố trí tối thiểu hay tối đa đối với ngân sách cấp huyện mà trong quá trình điều hành ngân sách có tăng thu đều giành các nguồn cho phát triển.

TRUNG THU - HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG