Vĩnh Lập đổi mới

THỨ NĂM, 26/03/2020 09:01:56

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đảng ủy xã Vĩnh Lập tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Vĩnh Lập đã lãnh đạo nhân dân địa phương chung sức đồng lòng, khai thác thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, xã Vĩnh Lập đã xây dựng, tổ chức thực hiện 6 đề án, 3 chương trình hành động, 32 kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực. 

Các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực phát triển kinh tế - xã hội và vận động nhân dân cùng thực hiện. Trong xây dựng nông thôn mới, ngoài kinh phí cấp trên hỗ trợ, xã Vĩnh Lập đã huy động nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng và sử dụng các nguồn vốn khác để thực hiện các tiêu chí. Năm 2017, Vĩnh Lập đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng đổi mới.

Nhờ có sự lãnh đạo sát sao của đảng ủy, chính quyền, nhân dân xã Vĩnh Lập đã thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư khai thác rươi, cáy, sử dụng giống mới cho năng suất, chất lượng tốt.

Đến nay, Vĩnh Lập đã có gần 50ha rươi, cáy, mang lại thu nhập khá cho người dân. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể cũng tích cực giúp đỡ hội viên thoát nghèo. Giá trị sản xuất toàn xã hiện đạt hơn 259 tỷ đồng, vượt gần 30% chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người hơn 45 triệu đồng/năm, vượt hơn 8,7%. 

Các công trình phúc lợi trên địa bàn cũng được quan tâm đầu tư. Đến nay, các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, 100% số làng được công nhận làng văn hóa, hơn 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Đời sống của người dân từng bước nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,78%, giảm hơn 3% so với năm 2015. Công tác an ninh trật tự, quốc phòng được giữ vững. Vĩnh Lập đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Đoàn kết thực hiện nhiệm vụ

Đảng bộ xã Vĩnh Lập hiện có 186 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Vĩnh Lập nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn. Trong nhiệm kỳ đã có 43 tập thể, cá nhân được ghi sổ người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020" của Huyện ủy Thanh Hà. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên thanh niên nông thôn học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ đã có 22 đồng chí được kết nạp Đảng, vượt 10% so với kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, qua đó phát hiện, xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót.

Công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền chú trọng thực hiện tốt. Khối dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Vĩnh Lập đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là chủ động xây dựng chương trình hành động, các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện.

Phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ hợp lý nhằm phát huy tốt năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh... Với những thành tích đó, nhiều năm liền Đảng bộ xã Vĩnh Lập luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Huyện ủy Thanh Hà tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Vĩnh Lập tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Phát huy dân chủ, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

LÝ VĂN VIỆN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lập