Xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

THỨ HAI, 22/06/2020 19:35:46

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác quản lý sở hữu trí tuệ, bám sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa mới gồm 8 đồng chí ra mắt đại hội 
Sáng 22.6, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định mục tiêu có 90% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Đại hội cũng đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đó là tập trung nguồn lực khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ ứng dụng, triển khai; phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chú trọng đến công nghệ kỹ thuật số, công nghệ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào giải quyết những vấn đề có tính cấp bách của tỉnh và đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, các viện, trường đại học.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong các mặt công tác. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tăng cường quản lý nội dung và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ. Công tác quản lý sở hữu trí tuệ được quan tâm, bám sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, người dân và doanh nghiệp. Hoạt động quản lý an toàn bức xạ đi vào nền nếp...

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có 5 chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên.
PV