Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài

THỨ BẢY, 24/10/2020 12:12:18

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh phải thật sự "có tâm, có tầm", có năng lực xuất sắc và tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với sự phát triển của tỉnh.


Tôi thường xuyên theo dõi tình hình của tỉnh qua báo chí và công việc tư vấn pháp luật nên thấy nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh tạo được nhiều dấu ấn trong công tác tổ chức, cán bộ. Tiêu biểu là thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy. Ngay tại khu dân cư, việc bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu dân cư cũng đã làm cho đội ngũ cán bộ giảm đáng kể. Nhìn vào các thông tin nhân sự mới trên báo chí, tôi cho rằng tỉnh cũng đã quan tâm đến cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và các cán bộ nữ.

Mặc dù vậy, Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung đang bước vào một giai đoạn hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Làm thế nào để phục hồi nền kinh tế, làm sao để tỉnh Hải Dương phát triển trong thời kỳ hội nhập, tận dụng được thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà vẫn giải quyết được việc làm cho người lao động... là những vấn đề khó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh phải thật sự "có tâm, có tầm", có năng lực xuất sắc và tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với sự phát triển của tỉnh.

Tôi kỳ vọng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu về năng lực công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đạo đức, lối sống tốt để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Tôi mong cán bộ của tỉnh thực sự gần dân, hiểu dân hơn, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.

Luật sư PHẠM KHẮC DU
Văn phòng Luật sư Á Đông