Xây dựng Kinh Môn thành cực phát triển vùng đông bắc tỉnh

THỨ HAI, 28/09/2020 18:59:46

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Kinh Môn phát huy lợi thế, tiềm năng để đưa thị xã thực sự trở thành cực phát triển vùng đông bắc của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn

Chiều 28.9, tại thị xã Kinh Môn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn về định hướng phát triển thị xã giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thủ trưởng một số sở, ngành cùng dự.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Kinh Môn có những thế mạnh, tiềm năng lớn để phát triển kinh tế-xã hội và hội tụ đủ điều kiện để sớm trở thành thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn cần phát huy, hiện thực hóa những lợi thế, tiềm năng để đưa thị xã thực sự trở thành cực phát triển vùng đông bắc của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước khắc phục, kiên quyết không để tái diễn, gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường. Định hướng những vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển du lịch hiệu quả, phù hợp thực tế. Tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng để nâng cao giá trị kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và phối hợp sớm hoàn thành các công trình giao thông kết nối với Quảng Ninh, Hải Phòng để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Công tác quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương phải có tầm nhìn, xứng tầm, phát huy tối đa các giá trị của khu di tích. Quan tâm phát triển du lịch tâm linh kết hợp với du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện chương trình hành động, các đề án để thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề để có những cơ chế đặc thù giúp Kinh Môn phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương và có những bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới.

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn, giai đoạn 2021-2030, thị xã Kinh Môn sẽ tập trung mọi nguồn lực, xây dựng thị xã đạt đô thị loại III trước năm 2025, lập hồ sơ thành lập thành phố trước năm 2030; giải quyết phần nào bức thiết về môi trường; hoàn thành lập, thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kinh Môn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 2 xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Kinh Môn định hướng phát triển đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, hiện đại và phát triển toàn diện; phát triển không gian đô thị ven sông Kinh Thầy; chuyển đổi ngành công nghiệp nặng khu Nhị Chiểu sang phát triển công nghiệp và cơ khí chính xác; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có giá trị kinh tế cao tại khu nam An Phụ...

Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương để Kinh Môn thực hiện nâng loại đô thị trong giai đoạn 2021-2025, lập hồ sơ thành lập thành phố trước năm 2030. Ban hành cơ chế đặc thù trên một số lĩnh vực đối với thị xã Kinh Môn; đầu tư một số công trình giao thông và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị tại thị xã. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kinh Môn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 để Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương.

HOÀNG BIÊN