Xây dựng Kinh Môn trở thành thành phố trước năm 2030

THỨ BA, 28/07/2020 07:03:51

5 năm qua, Kinh Môn đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, bứt phá, đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc rõ nét, đời sống nhân dân được nâng cao.


Thường trực Thị ủy Kinh Môn kiểm tra công trình Nhà thi đấu đa năng 
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nay là thị xã) lần thứ XXIV, với những mục tiêu và khát vọng lớn, Kinh Môn đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, bứt phá, đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc rõ nét, đời sống nhân dân được nâng cao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát nghị quyết đại hội, cấp ủy, chính quyền thị xã Kinh Môn đã cụ thể hóa thành chương trình hành động với 11 đề án và 12 kế hoạch để thực hiện trong nhiệm kỳ.

Về lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế nhưng thị xã luôn quan tâm ưu tiên đầu tư, hỗ trợ nông dân đưa các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất tập trung. Chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đưa mô hình nhà màng, nhà lưới vào sản xuất, mở rộng diện tích cây vụ đông. Phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng trang trại, gia trại... Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của thị xã ước đạt 2.195 tỷ đồng, tăng bình quân 2,3%/năm, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản ước đạt 220 triệu đồng, tăng bình quân 5,9%/năm. Ngành nông nghiệp thị xã có 6 sản phẩm gồm: hành, tỏi, gạo nếp cái hoa vàng, sắn dây, rượu nếp cái hoa vàng và thanh long ruột đỏ được vinh danh sản phẩm thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, nông dân đã xây dựng được nhiều sản phẩm đặc trưng như cam (Thất Hùng), mì gạo (Thái Thịnh), tỏi đen, trứng đà điểu...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2020, thị xã đã huy động được hơn 1.424 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Năm 2017, Kinh Môn là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM (hoàn thành mục tiêu trước 3 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra). Thị xã đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu hết năm 2020 có 3 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thị xã tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, nhất là các cụm công nghiệp, nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các cụm công nghiệp bình quân lên trên 85%. Quy hoạch 5 cụm công nghiệp mới là An Phụ, Thăng Long, Quang Trung, Bạch Đằng, Thất Hùng.  Trên địa bàn ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng dự án, nâng công suất, tăng sản lượng sản phẩm như Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương... Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của thị xã ước đạt 44.776 tỷ đồng, gấp 1,76 lần so với năm 2015, bình quân tăng 12%/năm (mục tiêu tăng 9,5%/năm). Các loại hình dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vận tải kho bãi tăng cao...

Diện mạo thị xã Kinh Môn ngày càng khang trang, hiện đại  
Với mục tiêu xây dựng Kinh Môn trở thành thị xã, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực, tạo sự đột phá đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị. Bước đầu là điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kinh Môn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; lập quy hoạch phân khu đô thị, xây dựng 14 phường và điều chỉnh quy hoạch 5 phân khu đô thị. Các phường, xã chủ động rà soát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới tạo nguồn lực cho địa phương. Trong nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư và thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Kinh Môn đạt 19.000 tỷ đồng để triển khai các dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng kiến trúc cảnh quan đô thị. Địa phương đã tranh thủ được nguồn lực kêu gọi đầu tư của tỉnh, phối hợp với các đơn vị bạn như thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), huyện Kim Thành, Nam Sách, TP Chí Linh để huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cầu Mây, cầu Triều, cầu Dinh và các tuyến đường giao thương với huyện bạn. Thị xã Kinh Môn đổi thay từng ngày, cảnh quan đô thị được chỉnh trang bảo đảm các tiêu chí đô thị loại IV. Ngày 11.9.2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn (hoàn thành trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra). Đây là thành tích nổi bật làm thay đổi lớn diện mạo của Kinh Môn - một thị xã trẻ, năng động và nhiều tiềm năng.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, thị xã đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục mũi nhọn của thị xã có nhiều tiến bộ rõ nét. Năm 2019, Kinh Môn xếp thứ 3 trong tỉnh về xếp hạng thi đua ngành giáo dục. Kinh Môn đã quan tâm đầu tư và huy động nhiều nguồn lực để cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng trường học các cấp. Đến nay, thị xã có 65/80 trường đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển rộng khắp. Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 100%, vượt 2,7% so với mục tiêu đề ra; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa đạt 93,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,5%. Thị xã luôn quan tâm quy hoạch, đầu tư trùng tu, cải tạo, nâng cấp, xây dựng một số hạng mục công trình quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương...

Thi công đường 389B
Có được những kết quả trên là do trong nhiệm kỳ qua, Thị ủy Kinh Môn luôn đoàn kết, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Việc quán triệt, học tập, triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tiễn của địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đạt được nhiều kết quả. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã tích cực đăng ký kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo đăng ký 12 công việc đột phá gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã theo các chương trình, đề án, mục tiêu đã xây dựng. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 89,23%, vượt 9,23% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thị xã Kinh Môn tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh; chuyển dịch tỷ trọng giá trị sản xuất theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, công nghệ cao; quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao theo mô hình sản xuất tập trung, trang trại, đồi rừng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chăm lo phát triển con người toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020-2025 với một tâm thế và sức bật mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thị xã Kinh Môn quyết tâm xây dựng thị xã Kinh Môn đạt đô thị loại III trước năm 2025 và trở thành thành phố trước năm 2030.
 
SÁI THỊ YẾN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kinh Môn