Xây dựng quy chế là khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo

THỨ HAI, 18/01/2021 14:26:10

Sáng 18.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng dự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh cần xác định việc xây dựng quy chế là khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Đây chính là sự đổi mới căn bản, toàn diện về lề lối, phương thức làm việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trên tinh thần "5 rõ".

Việc hoàn thiện quy chế phải bám sát định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua.

Nội dung quy chế phải mạch lạc, rõ ràng, làm sâu sắc hơn, thể hiện rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác cán bộ, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng... Làm rõ hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng gắn trách nhiệm với nhiệm vụ, công việc được giao, ngành, địa phương phụ trách. Quy chế cần quy định rõ về cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để nâng cao chất lượng thảo luận, góp ý, không gây ách tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh cải cách trong Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo quy chế để trình BCH Đảng bộ tỉnh, không làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận dự thảo Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII và năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát hơn nữa việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là những quan điểm, chiến lược phát triển, phương châm, triết lý hành động, các khâu đột phá, công trình trọng điểm, công tác cán bộ... để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng vào những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

 

HOÀNG BIÊN