Xây dựng TP Hải Dương xanh, thông minh, thân thiện, an toàn

THỨ BẢY, 06/06/2020 05:56:48

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố quyết tâm xây dựng đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn, xứng tầm trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.


Nhiệm kỳ qua, TP Hải Dương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang, hiện đại

5 năm qua, với những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sự đổi mới, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện, Đảng bộ TP Hải Dương đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, phát triển thành phố xứng với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.        

Đô thị khởi sắc

Nét nổi bật là Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính. 

Tận dụng lợi thế ở trung tâm tỉnh, giao thông thuận tiện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực thu hút các doanh nghiệp, phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, sản phẩm điện và linh kiện điện tử... Cùng với đó, phát huy hiệu quả hoạt động của 3 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp trên địa bàn. Sau Đại hội lần thứ XXII, Đảng bộ thành phố đã xây dựng 6 đề án trọng tâm, trong đó có đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới chợ trên địa bàn TP Hải Dương giai đoạn 2016-2021", qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ.

Với các giải pháp đồng bộ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố 5 năm qua luôn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. 

Thành phố đã huy động được nguồn lực để nâng cấp hạ tầng cơ sở, chỉnh trang đô thị, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, thành phố đã đầu tư gần 1.542 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp thiết và một số dự án tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu nâng cấp thành phố lên đô thị loại I, cùng nhiều dự án khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nâng cao đời sống người dân. 

Thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án mà Thành ủy khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng về phát triển đô thị; thực hiện Đề án mở rộng, sắp xếp đơn vị hành chính; tiếp nhận 5 xã Gia Xuyên, Liên Hồng (Gia Lộc), Tiền Tiến, Quyết Thắng (Thanh Hà), Ngọc Sơn (Tứ Kỳ) về thành phố; nhập xã An Châu với Thượng Đạt để thành lập xã An Thượng; thành lập phường Nam Đồng, Tân Hưng trên cơ sở xã Nam Đồng, Tân Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính 17 phường, xã. Diện mạo thành phố đã có sự khởi sắc rõ nét, môi trường cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, khang trang hơn. Tháng 5.2019, thành phố được công nhận là đô thị loại I, mở ra cơ hội phát triển mới trong những năm tiếp theo.

Văn hóa - xã hội phát triển

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới. Nhận thức của nhân dân về nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến rõ rệt. Văn minh trong việc cưới, việc tang và quản lý lễ hội, trật tự quảng cáo từng bước đi vào nền nếp, tạo chuyển biến mới trong đời sống văn hóa của nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị. Phong trào thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Thành phố tiếp tục là đơn vị dẫn đầu tỉnh về lắp đặt các dụng cụ tập thể dục tại nhiều điểm công cộng.

Công tác giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục đổi mới, khẳng định vị trí số 1 trong tỉnh. Quy mô, mạng lưới các trường học phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và thực hiện công tác phổ cập giáo dục. Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đã được chấn chỉnh. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được coi trọng, tăng cả về số lượng, chất lượng, đưa nguồn lực con người trở thành lợi thế so sánh trong việc thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào thành phố. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức. Cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tốt hơn. 

Là trung tâm kinh tế của tỉnh, TP Hải Dương đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm có trên 4.000 lao động của thành phố được giải quyết việc làm, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2016-2020 đã giảm từ 4,06% xuống còn 1,08%. Thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã thực hiện tốt Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ TP Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường.  


Đồng chí Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương kiểm tra bộ phận "một cửa" vừa được đầu tư xây dựng, lắp đặt trang thiết bị hiện đại phục vụ nhân dân

Đổi mới công tác xây dựng Đảng, chính quyền 

Xác định "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", nhiệm kỳ vừa qua toàn Đảng bộ đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương. Thành ủy đã chọn những việc trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đảng bộ thành phố đã thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”. Hằng năm Đảng bộ có 80,76% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 5,76% so với chỉ tiêu Đại hội). Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 96% (tăng 11%). Trong cả nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 1.470 đảng viên (tăng 47% so với chỉ tiêu Đại hội). 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy đã thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ. Thành phố đã xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý ở các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

Đảng bộ quan tâm thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị. Hoạt động của HĐND các cấp được đổi mới, chất lượng hoạt động được nâng lên. UBND TP Hải Dương nhiều năm dẫn đầu tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng mọi nguồn lực, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển TP Hải Dương nhanh, bền vững. Cùng với đó, thành phố quan tâm củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030 TP Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ thành phố xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm "Quy hoạch, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và khu đô thị xanh kiểu mẫu"; "Xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử" và "Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới". Thành phố sẽ tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm như phát triển tổng hợp các đô thị động lực - TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; xây dựng khu đô thị trung tâm thành phố; xây dựng đường vành đai 1 qua các xã Liên Hồng, Gia Xuyên, Ngọc Sơn; xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và quốc lộ 5... 

Cùng việc xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Đảng bộ TP Hải Dương vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

LÊ ĐÌNH LONG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương