Bắt nam thanh niên phê ma túy, dùng búa đập mộ của cậu ruột

Sau khi sử dụng ma túy, cho rằng "bên trong ngôi mộ của cậu ruột có tiếng trẻ con khóc" nên Nguyễn Ngọc Điệp dùng búa đập bể phần mộ này.