Sốt giá bất động sản: Cẩn trọng hơn khi thẩm định cho vay mua nhà đất

Với diễn biến thị trường bất động sản hiện nay, một số chuyên gia cho rằng, các ngân hàng thương mại cần cẩn trọng hơn khi giải ngân cho vay mua nhà, nhất là khoản vay đầu tư.