Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc: Vì sao 10 hộ chưa bàn giao mặt bằng?

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc ở xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) đang được triển khai thực hiện nhưng vẫn còn 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cho chủ đầu tư.