Chí Linh tăng tốc đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy Chí Linh đã cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Xem thêm