Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Chiều 6.12, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.