Vi phạm của các tàu Trung Quốc là nghiêm trọng

"Vi phạm của các tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là nghiêm trọng", ông Vũ Hồng Thanh nói tại Quốc hội sáng 21.10.