5 người Hải Dương được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 

Đây là những thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện.