Công ty TNHH Ilshin Vina dừng hoạt động nhưng không báo cáo

​Công ty TNHH Ilshin Vina (khu công nghiệp Đại An) không còn hoạt động sản xuất tại địa điểm thực hiện dự án.