Không có trường hợp nhập khẩu phế liệu, chất thải bất hợp pháp

Hải Dương có 5 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.