Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh hoàn thành và vượt mức số lượng, khối lượng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đã ký hợp đồng với diện tích hơn 182.600 ha.