Đầu tư hơn 465 tỷ đồng sản xuất tấm module pin năng lượng mặt trời

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án sản xuất tấm module pin năng lượng mặt trời cho Công ty TNHH Tài Nguyên Bulk (Samoa).