Công ty TNHH TM Trường Thịnh: Tiêu thụ dầu nhớt tăng 70% trong tháng khuyến mãi quốc gia

Trong tháng 7.2020 (Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2020), Công ty TNHH TM Trường Thịnh tiêu thụ được 25.000 lít dầu nhớt, tăng 70% so với tháng 6.