Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất dưới tác động của dịch Covid-19.