Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng

Chiều 22.1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương tổ chức tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.