Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương: Vướng mắc trong sắp xếp

Đề xuất chuyển đổi Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương thành công ty cổ phần khó khả thi, hình thức, phương án cổ phần hóa còn nhiều nội dung chưa bảo đảm quy định.