400 điểm đến trên thế giới đã áp dụng “Tem du lịch an toàn”

New Zealand, Thụy Sỹ và Oman là những quốc gia mới nhất áp dụng quy chuẩn du lịch an toàn Covid-19 của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), được gọi chung là “Tem du lịch an toàn”.