TP Chí Linh: 25 đề tài tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp THCS

Sáng 22.10, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Chí Linh tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp THCS lần thứ V năm học 2020 - 2021.