Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của giám đốc sở tự ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế ở Quảng Bình

Sau kết luận có nhiều điểm thiếu thuyết phục của Thanh tra tỉnh Quảng Bình, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này đã yêu cầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm vụ nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo