Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ 9-10.8

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ 9-10.8, trong bốn buổi thi. Chính phủ giao chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.