Giáo dục sớm ngôn ngữ thứ 2: Sai lầm nếu không tận dụng

Giáo dục sớm ngôn ngữ thứ 2 góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Không phải gia đình, cha mẹ nào cũng hiểu đúng tầm quan trọng và thời điểm giáo dục ngôn ngữ thứ 2 dẫn tới những định kiến sai lầm.