Khám bệnh, cắt tóc miễn phí cho công nhân

200 công nhân và lao động trẻ tại thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) đã được khám bệnh, cắt tóc miễn phí và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, ma túy.