Người phụ nữ 2 lần từ chối làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo

TS Lê Xuân Hồng kể, cha bà - cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh là người ít nói và nghiêm khắc. Lần duy nhất bà Hồng xin ông là không ra làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo.