Cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học: Chỉ là vui phút chốc!

“Điện thoại di động chỉ là một phương tiện bổ trợ cho việc học, do đó việc đưa vào sử dụng trong giờ học tôi e không phù hợp ngay cả trong nhà trường thông minh”.