Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm: Bài toán khó

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm. Theo các chuyên gia, đây là bài toán không dễ.