Sai sót cấp văn bằng của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: Ai phải chịu trách nhiệm

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chỉ ra một số sai sót của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trong việc cấp văn bằng chứng chỉ.