Hai lần tự ái của "cậu bé vàng" toán học Lê Bá Khánh Trình

Trong kỳ thi Olympic toán quốc tế năm 1979 tại Anh, Lê Bá Khánh Trình đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo.