Phá bỏ ''hòn đá tảng'' trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Bên cạnh quan hệ hợp tác và phát triển nhanh trong thời gian qua, Việt Nam-Hoa Kỳ cùng chia sẻ, cùng chung mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, thế giới nói chung.