Thai phụ có thể truyền kháng thể ngừa SARS-CoV-2 cho thai nhi

Kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Hong Kong trên 20 sản phụ từng nhiễm COVID-19 cho thấy 12/13 trẻ sơ sinh chào đời đã có sẵn trong cơ thể kháng thể IgG chống lại SARS-CoV-2.