Phác họa về hành tinh có giá trị 10.000 triệu tỷ USD

Một nghiên cứu mới của Kính viễn vọng Không gian Hubble đã cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn bao giờ hết về một trong những tiểu hành tinh hấp dẫn và có giá trị nhất mà chúng ta biết tới.