Bộ Giao thông vận tải đề xuất giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm ô tô về mức 0 đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa đề nghị Bộ Tài chính về việc hỗ trợ phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó đề xuất giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm ô tô về mức 0 đồng.