Nông dân Đồng Quang làm giàu từ nuôi thủy sản

Những năm gần đây, hàng trăm hộ dân ở xã Đồng Quang (Gia Lộc) đã giàu lên nhờ đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nuôi thủy sản.