Kinh Môn mới có 8 lao động được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68

8 lao động của Công ty TNHH Namlee International được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng, trong đó 6 người đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được nhận thêm 1 triệu đồng/trẻ.